Úvod
Partneri
Novinky
Akadémia pre profesionálov
Profesori
Škola varenia pre gurmánov
Fotogaléria
Kontakt
 
Pár slov na úvod...

Cieľom akadémie je vytvoriť na Slovensku autoritu pod odborným francúzskym gastronomickým vedením a certifikáciou, ktorá dokáže naučiť a vy‘koliť na‘ich profesionálnych kuchárov celosvetovým trendom a moderným metódam ako aj kvalitným základom klasickej francúzskej kuchyne a naopak, Škola varenia pre Gurmánov naučí nás v‘etkých pod vedením najlep‘ích slovenských ‘éfkuchárov mnohé recepty z rôznych svetových kuchýň.

Garantom profesionálnej akadémie a osnovy pripravuje pán Yves THURIES, celosvetovo známy majster ‘éfkuchár z Francúzska, ktorý vedie re‘tauráciu „ Le Grand Ecuyer“ pri Toulouse. Taktiež vydáva luxusný odborný magazín „Thuries magazíne“ o nových trendoch v gastronómii. Je aj majiteľom továrne a siete obchodov na cukrovinky a výrobky z čokolády.

Kurzy vedie pán Thuries osobne alebo ním poverený francúzsky ‘efkuchár. Za slovenskú časť je garantom a odborným lektorom majster ‘éfkuchár, držiteľ prestížneho ocenenia „GURMÁN AWARD„ - Kuchár roka 2007 a 2014, pán Igor ČEHY.

Každý účastník kurzu obdrží potvrdenie o jeho absolvovaní. Po zvládnutí celej akadémie obdržia účastníci medzinárodný certifikát verifikovaný pánom Thuriesom a podporený jeho osobným odporúčaním. Tí najlepší z absolventov akadémie budú mať možnosť potom absolvovať odbornú stáž vo vybraných reštauráciách v Európe, ktoré vyberie pán Thuries. Pre účastníkov kurzu je zabezpečená strava. Ubytovanie je možné v mieste konania kurzu. Účastníkov môže byť max 12 – 15. K dispozícii je varné pracovisko, tlmočník a samostatná miestnosť na teoretickú výučbu. Každý účastník obdrží skriptá s teoretickou tematikou celého kurzu / aj vo forme na CD/. Účastník si prinesie so sebou aj pracovné oblečenie.

 
©2018 GURMÁN FESTIVALY s.r.o., Letná 1, 83103 Bratislava, IČO: 50610031, DIČ: 2120395156